SEO
optimizacija

SEO
optimizacija

SEO je proces koji objedinjuje sve aktivnosti koje za cilj imaju da pozicioniraju vaš sajt na što višoj poziciji u organskim rezultatima pretrage svih pretraživača. Postoji čitava lista aktivnosti podeljena po oblastima koje za cilj imaju sa jedne strane da podignu vaše pozicije, a sa druge strane da povećaju broj relevantnih posetilaca na vaš sajt. Neke od aktivnosti se često prepliću sa nekim drugim internet marketing oblastima, ali sve dok je cilj isti, ovo ne bi trebalo da predstavlja problem.

mac-picture

Google i SEO

Google je već godinama najveći i najznačajniji pretraživač (drži oko 90% tržišta), tako da su vlasnici sajtova i online biznisa prepoznali potrebu da se „dodvore” njemu. Sa jedne strane, mnogi od njih nisu imali vremena, sa druge strane mnogi od njih nisu imali znanja, te se prirodno stvorila potreba i prostor za stručnjake koji će ovaj posao obaviti. Dakle, SEO je još jedna od mnogobrojnih poslovnih pozicija koju je stvorilo moderno poslovanje.

SEO stručnjaci su počeli da ulažu napore da svi sajtovi budu maksimalno prilagođeni algoritmima pretraživača (posebno za Google kao dominantan) i na taj način pokušaju da se dobro pozicioniraju. Pošto pretraživači iz razumljivih razloga ne žele da otkriju parametre svojih algoritama, SEO stručnjaci širom sveta istražuju i analiziraju sve dostupne podatke i utvrđuju standarde koji dovode do dobrih pozicija njihovih klijenata, a istovremeno su i u skladu sa standardima pretraživača. To je nekada nauka, nekada umetnost, nekada iskustvo… a u praksi to je miks svega navedenog.

Pošto se na jednoj strani pretraživača nakon upita prikazuje deset rezultata, logično je bilo da se urade istraživanja koja bi pokazala koje mesto u rezultatima nosi koliko potencijalnog saobraćaja, jer ovo i jeste svrha SEO aktivnosti – dovući što veći organski saobraćaj, tj. što veći broj potencijalnih korisnika/potrošača.

Iz tih istraživanja je izvučena dobro poznata činjenica da što je više vaš sajt pozicioniran na pretraživačima, vi ćete dobiti više poseta, a tako potencijalno ostvariti i veći profit. Dakle, cilj je da se bude na prvoj strani, tj. idealno bi bilo na prvom mestu.

Top 3 benefita koja će vam SEO doneti

Povećani obim organskog saobraćaja
Visoke pozicije na stranama rezultata pretrage (SERP – Search Engine Ranking Positions) donose najviše organskog saobraćaja, a SEO optimizacija sajta je ono što će vam to omogućiti. Takođe, optimizacija će kreirati informativne i relevantne naslove i meta tagove za vaše ključne reči. Kvalitetna optimizacija će takodje uticati i na CTR (Click Trough Rate), kao i na relevantan organski saobraćaj. A povećani organski relevantni saobraćaj = povećani profit!

Merljivi ROI
SEO aktivnosti pružaju rezultate koji se mogu lako meriti i iz kojih se može izvući dosta podataka, te je ROI uvek lako pratiti. Danas je moguće pratiti skoro svaki aspekt online poslovanja, pa tako postignuti rezultati u rangiranju, organskom saobraćaju i konverziji će lako pokazati ROI vrednosti u vezi sa vašom optimizacijom.

Podizanje svesti o vašem brendu (Brand Awareness)
Kako smo već utvrdili da najveći broj vaših potencijalnih potrošača svakodnevno koristi pretraživače, visoke pozicije na njima će vam doneti veliki broj prikazivanja upravo vašoj ciljanoj populaciji, i to svakodnevno – 24x7. Toliki broj redovnog prikazivanja/pominjanja vašeg brenda će u svesti potrošača dovesti do stvaranje veze izmedju ključnih ciljanih reči i vašeg brenda, te na taj način vaš brend može zadobiti i veće poverenje potrošača i biti prepoznat kao sinonim za kvalitet. A složićete se da će vam ovo dovesti potencijalno povećan promet, tj. profit. Dakle, što ste na višim pozicijama, to možete očekivati i veći profit. Vrlo jednostavno.

Kontakt

Kontakt

Pratite nas